این مهندسین مشاور با بهره ­گیری از نیروی انسانی متخصص و با تجربه، تاکنون نسبت به تدوین دوره ­های آموزشی، تدوین دستورالعمل­ های مرتبط با راهسازی، آسفالت و پل اقدام نموده و نیز در برگزاری دوره­ های آموزشی تخصصی متعدد برای مدیران و کارشناسان  وزارت راه و شهرسازی و شهرداری­ های سراسر کشور همکاری تنگاتنگی داشته است و آمادگی دارد در صورت نیاز نسبت به برگزاری دوره های آموزشی اقدام کند.