یکی از مهمترین مسائلی که امروزه در پروژه­ های عمرانی بخصوص در سطح بین الملل مورد توجه قرار می­ گیرد، موضوع بهداشت، ایمنی و محیط زیست (H.S.E) می­باشد. اگر چه این موضوع در جوامع پیشرفته از سال­های قبل آغاز گردیده اما در کشورهای در حال رشد بدلایل مختلف مانند عدم دسترسی به تکنولوژی پیشرفته، فراوانی و ارزانی نیروی کار، پایین بودن سطوح ایمنی در سطح کارگاه­ها و ... فاصله قابل توجهی با سطوح بین المللی دارد.

شرکت مهندسین مشاور فرا رهساز فن با کاربردی نمودن استانداردهای موجود در کارگاه­های عمرانی با توجه به شرایط ملی و بومی پروژه­ های مختلف و استفاده از سیستم­های مختلف مدیریت اجرایی H.S.E سعی در نهادینه کردن این مسئله مهم در پروژه­ های عمرانی کشور را دارد.