در حال حاضر محور بوشهر - برازجان، تنها راه خروج از شهر و بندر بوشهر مي­باشد. با توجه به مسئله پدافند غیر عامل، حجم بالای تردد ماشين­های سنگين و سبک و همچنين رشد فزاینده ترافيک منطقه و طرح­های توسعه بندر بوشهر، احداث محور جدید به عنوان دومين خروجي از شهر و بندر بوشهر، ضروری به نظر مي­رسد. با احداث بزرگراه بوشهر به سمت برازجان، لزوم احداث تسهيلات دسترسي به محورهای متصله به آن ضروری خواهد بود، به همين جهت مطالعات تقاطعات محورها و بلوارهایي که با خروجي دوم بوشهر نقطه اتصال دارند و احداث محور جدید در دستور کار این مهندسين مشاور قرار گرفته است.

در این راستا مطالعات مسیر بوشهر-نگین-چغادک و بوشهر-نگین-برازجان به شرح زیر انجام شده­ اند:

 

مشخصات مسیر مورد مطالعه بوشهر-نگین-برازجان

کارفرما

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

محل پروژه

بوشهر

طول کل مسیر

40 کیلومتر

پل بزرگ

4 دستگاه

تقاطع غیر همسطح

4 دستگاه

تعداد خطه عبور

4 و 6 خطه

 

 

مشخصات مسیر مورد مطالعه بوشهر-نگین-چغادک

کارفرما

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

محل پروژه

بوشهر

طول کل مسیر

22 کیلومتر

پل بزرگ

3 دستگاه

تقاطع غیر همسطح

3 دستگاه

تعداد خط عبور

4 خطه

 

نظارت احداث خروجی دوم بوشهر (محور گزبلند – شیف)

 

مشخصات پروژه مسیر گزبلند - شیف

کارفرما

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

محل پروژه

استان بوشهر

طول کل مسیر

24 کیلومتر

ابینه فنی از دهانه 2 تا 10 متر

86 دستگاه

دستگاه نظارت :

مهندسین مشاور فرا رهساز فن

برآورد ریالی پروژه

770 میلیارد ریال

 

تصاویر:

محور موجود و محور مورد مطالعه در محدوده طرح

 

محور موجود و محور مورد مطالعه در محدوده طرح