بزرگراه فردوس- ديهوك در مسير يكي از مهمترين كريدورهاي ارتباطي جنوب به شمال شرق كشور قرار گرفته است و به لحاظ حمل بار، مسافر، صرفه­ جویی در مصرف سوخت، زمان و كاهش تصادفات از اهميّت زيادي برخوردار مي­باشد.

نظارت احداث قطعه 2 باند دوم محور بزرگراه فردوس- ديهوك بطول 42 كيلومتر كه از كيلومتر 25 از سمت فردوس شروع و تا كيلومتر60 به سمت ديهوك ادامه دارد، بعهده این مهندسین مشاور می­باشد.

همچنین کنارگذر فردوس به طول 12 کیلومتر نیز بخشی از کریدور یاد شده می­باشد که با احداث آن، ترافیک ترانزیت به خارج شهر هدایت می­گردد.

 

مشخصات كلي پروژه

نام طرح :

 احداث بزرگراه  فردوس – دیهوک و کنارگذر فردوس

موقعیت پروژه :

استان خراسان جنوبی

کارفرما :

وزارت راه و شهرسازی- شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

دستگاه نظارت :

مهندسین مشاور فرا رهساز فن

برآورد ریالی پروژه :

217 میلیارد ریال

محل اجرای پروژه 

فردوس - دیهوک

طول مسیر

42 کیلومتر + 12 کیلومتر (کنارگذر)

 

تصاویر: